De Wylde Boerinne

Geschiedenis

De ouders van Watze hebben deze boerderij gekocht van de familie Huitema. De boerderij is al eeuwen oud, want al in 1700 staat de naam de Wylde Boerinne op de landkaart. Ooit hebben er eens drie gezinnen gewoond op deze boerderij.

De boerderij draagt de naam de Wylde Boerinne en de friese schrijver de heer T.E. Holtrop heeft hier een boek over geschreven naar aanleiding van een waargebeurd verhaal.


In oktober 2018 werd het verhaal van de Wylde Boerinne opgevoerd door Muziek Theater IJlst.

www.muziektheaterijlst.nl/de-wylde-boerinne/


Contact